LyriXML: Post Pimmean Haag Ziek Blouse (Vleppyie Auwurs )

Partij van de Arbeid-Christendemocratisch Appel A
Volkspartij voor vrijheid en democratie
Van Voor naar rechts uitstrevende Integratie Partij
democraten zesenzestig met zes zetels zijn ze blij
look out kid they keep it al hid D
heb een mooie pim pels pas op je pin pas A
Nieuwe Communistische Partij Nederland E
Je wilde Lijst Pim Fortuyn maar je zag al dat het mat was A

Leefbaar Nederland SGP Christenunie A
Duurzaam Nederland vol conservatievenpuntennel
Partij van de toekomst voor de dieren tegen porno
Blanco lijst Ratelband voor zichzelf maar in de geest van
Lookout kid, it's something you did D
Alliantie Vernieuwing en Democratie
als LPF zonder ruzie E
politiek zonder excuzie
lijst jij Nieuw Elan en ik denk dat ik broo smetz zie A

SP Groen links alternatief individu A
voorheen cpn evp ppr en psp
Oh Oh Den Haag De andere aanpak partij
Vrouw Man Inter Actie Nog een nieuwe Partij
Lookout kid no matter what you did D
Hedie parcherie Nederland united lijst veldhoen
Beweging vooruit Utregs glorie Maar wat mist'ie E
Een nieuwe democratische vrije nationale ouderen verenigde gemeenschaps A
vrijheids vernieuwende indische republikeinse senioren
vooruitstrevende partij